Αυτοματισμός Γραφείου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Στους νέους φορολογικούς μηχανισμούς, έχουν προβλεφθεί όλες εκείνες οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου το παραγόμενο αποτέλεσμα του συνδυασμού της λειτουργίας του μηχανισμού και του λογισμικού υποστήριξης του (Driver A & B), να διασφαλίζει με τον πλέον πειστικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο, την Αυθεντικότητα του αποστολέα και την Ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε παραστατικού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

VPN συνδέσεις, Routers

Συνδεθείτε απομακρυσμένα με το σέρβερ της εταιρίας σας, σίγουρα με ταχύτητα και αφάλεια. Taylor made συστήματα για τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Δικτύωση χώρων εργασίας

Αρχιτεκτονική σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύων ανάλογα με την εξακρίβωση των αναγκών (AUDIT)  ασύρματα και ενσύρματα κατάλληλα για:

  • Εταιρίες
  • Οργανισμούς
  • Δημόσιες υπηρεσίες

Cyber Security

Όσο η τεχνολογία καινοτομεί, τόσο πρέπει μια επιχείρηση να είναι σύγχρονη με τα πρωτοπόρα πρωτόκολλα ασφάλειας είτε στο λογισμικό που χρησιμοποιεί είτε στον εξοπλισμό της. Οι λύσεις που εφαρμόζουμε είναι κατάλληλες για:

  • Εταιρίες
  • Οργανισμούς
  • Δημόσιες υπηρεσίες

Έξυπνες και σύγχρονες λύσεις για 100% ασφάλεια.
Μanaged, MSP για δίκτυα και τοπικούς υπολογιστές εγγυούνται τεχνική  επιχειρησιακή συνέχεια σε όλα τα σενάρια!