Βασικοί συντελεστές στον αγώνα με την τεχνολογία για την Plus Πληροφορική
είναι η αφοσίωση και η τεχνογνωσία των στελεχών της που είναι καταρτισμένα και πιστοποιημένα όσων αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν και στους αντίστοιχους τομείς.

Σωτήρης Αραποστάθης, CEO

Η PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δραστηριοποείται στην αγορά της πληροφορικής από το 1998 αρχικά σαν ατομική εταιρεία και από το 2001 σαν Α.Ε.

Κινούμενη στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και της υψηλής τεχνολογίας, μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων και σοβαρής τεχνικής υποστήριξης, παρουσιάζει διαρκή ανοδική πορεία.
Σκοπός μας είναι η παροχή και η υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, στοχεύοντας στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Η PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ κατέχει σημαντική θέση στην αγορά  και έχει συνδέσει παραδοσιακά το όνομά της με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κλειδί της επιτυχίας μας αποτελεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα στα έργα που αναλαμβάνουμε.

Είναι πεποίθηση μου, ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες, έτσι ώστε υλικοί πόροι, πληροφορίες και ανθρώπινο δυναμικό να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η βελτίωση της ποιότητας των ενεργειών των στελεχών μας, μέσω της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι καθοριστική για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά της πληροφορικής.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και την τεχνολογική εξέλιξη, διαθέτοντας συνεχώς  πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Η εταιρεία σήμερα, ακολουθώντας πιστά της ανάγκες της αγοράς, έχει πιστοποιήσει τις διαδικασίες της με σύστημα ISO 9001:2000

Σ. Αραποστάθης