Μοιραστείτε το:

3 προγράμματα
3 νέες ευκαιρίες για την Ψηφιακή Αναβάθμιση
της Επιχείρισης σας.

Πρόγραμμα I

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων. 

 

Πρόγραμμα II

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).

 

Πρόγραμμα III

«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Απευθύνεται ειδικά σε: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση …..

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πριν υποβάλετε αίτηση:

  1. Μπείτε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα κείμενα των αντίστοιχων Οδηγών.
  3. Υποβάλετε τυχόν ερωτήματα ή απορίες στο γραφείο υποστήριξης (helpdesk) της δράσης.

Έχετε
απορίες;