Πιστοποιημένη Ηλεκτρονική Τιμολόγηση “EINVOICING”! Η SoftOne έχει πιστοποιηθεί επίσημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C και Β2G.

Συνδυάζοντας την ισχυρή τεχνογνωσία της SoftOne στο Cloud με τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες, η πιστοποιημένη υπηρεσία EINVOICING εγγυάται τη real-time διασύνδεση με το σύστημα λογισμικού της επιχείρησής σας αλλά και την ΑΑΔΕ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά παραστατικά στους πελάτες σας τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους!

Πιστοποιημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση

για οποιαδήποτε λειτουργία

Χονδρική Πώληση

EINVOICING, πιστοποιημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση για κάθε κλάδο χονδρικής.

Χωρίς υψηλό κόστος και πολυπλοκότητα.

Λιανική Πώληση

Η υπηρεσία EINVOICING καλύπτει αποτελεσματικά οποιοδήποτε κανάλι λιανικής πώλησης.
Φυσικό κατάστημα ή e-shop!