Μηχανογράφηση για εταιρίες παροχής υπηρεσιών & ελεύθερους επαγγελματίες.


Το 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services', είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος συνδυασμός του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 που καλύπτει με το καλύτερο δυνατό τρόπο, τις διατάξεις του νόμου 3842/2010 για την έκδοση αποδείξεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ALTEC SOFTWARE σχεδίασε τη νέα εφαρμογή έχοντας δύο βασικούς στόχους:

  • Να καλύψει όλες τις διατάξεις του νόμου αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες,εύκολα, γρήγορα και οικονομικά,
  • Να αποτελέσει το απόλυτο εργαλείο δουλειάς και οργάνωσης όλων των δραστηριοτήτων τους και όχι μόνο της έκδοσης παραστατικών.

 

Το 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services' είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
Υπηρεσίες, Πελάτες, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Εισπράξεις, Ραντεβού, Γραφικές Φόρμες Εκτύπωσης Παραστατικών, Οικονομικές & Στατιστικές Εκτυπώσεις, Report Level 1.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ Services'
  • Διαθέτει πρωτοποριακό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας, που εστιάζει στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών.
  • Ενσωματώνει ένα τυποποιημένο μοντέλο βέλτιστης πρακτικής παραμετροποίησης που επιτρέπει την πραγματικά άμεση χρήση της εφαρμογής μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Καλύπτει όχι μόνο την οικονομική διαχείριση αλλά και την οργάνωση ραντεβού & εργασιών.
  • Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη μέσω πρωτοποριακών υπηρεσιών (e-Services, e-Support, Live Update) καθώς και έναν σύγχρονο οδηγό βοήθειας.
  • Αποτυπώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται, με όλους τους σύγχρονους τρόπους εκτύπωσης (MS Excel, MS Word, PDF, κλπ).
  • Υποστηρίζεται από ομάδες πλήρως καταρτισμένων συμβούλων μηχανογράφησης και από το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών της Ελλάδας.
  • Περιέχει, όλα τα στοιχεία που έκαναν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ τη δημοφιλέστερη εφαρμογή της ελληνικής αγοράς.