Απόφαση Επιχειρηματικής Ευφυΐας


Η επιτυχία σε μια σύγχρονη ανταγωνιστική επιχείρηση προϋποθέτει πληροφόρηση. Καθημερινά οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις παράγουν δεδομένα και έχουν ανάγκη από ευέλικτα και εύχρηστα εργαλεία που να τα μετασχηματίζουν σε πληροφορίες ώστε να παρακολουθούν, να ελέγχουν τις υπάρχουσες και να προγραμματίζουν τις μελλοντικές δραστηριότητες τους.

Το QlikView είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας, που στηρίζεται στην πλέον καινοτόμο τεχνολογία “In-Memory-Analysis” και συμπεριλαμβάνει :

  • Μηχανισμό σύνδεσης σε πολλαπλές πηγές δεδομένων (Databases, Text, Excel, XML, Websites, κλπ) μέσω wizards.
  • Εργαλείο E.T.L. (Extraction Transformation Loading) για ανάκληση, μορφοποίηση και φόρτωμα δεδομένων.
  • Πανίσχυρη γλώσσα scripting με περισσότερες από 200 έτοιμες συναρτήσεις για εύκολη διαχείριση δεδομένων.
  • Δημιουργία αντικειμένων (ραβδογράμματα, ιστογράμματα, διαγράμματα διασποράς, πίνακες αναφορών, κλπ) μέσω εύχρηστων wizards.
  • Υποστήριξη VBScript και JavaScript για ακόμη περισσότερες δυνατότητες.
  • Σύστημα οριζόμενων επιπέδων ασφαλείας για τη διαβάθμιση των πληροφοριών.

 

Το QlikView συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των χρηστών με τη στρατηγική της εταιρίας, απλοποιώντας τη διαδικασία σχεδιασμού, θέτοντας στόχους και παρακολουθώντας επιχειρησιακούς δείκτες-κλειδιά μέσω εξελιγμένων δυνατοτήτων παρουσίασης όπως dashboards, scorecards, analytics και alerting.