Επιχειρηματική οργάνωση και μηχανογράφηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Μέχρι τώρα η μηχανογράφηση απαιτούσε πολύμηνη προετοιμασία και εκπαίδευση.

Τώρα το σύστημα οργάνωσης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 - Entry σας οδηγεί στα βήματα που πρέπει να κάνετε για να οργανώσετε σωστά και γρήγορα μια ολοκληρωμένη μηχανογράφηση στην επιχείρησή σας.

 

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Entry είναι το πλήρες εμπορικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται Αποθέματα, Πελάτες, Πωλήσεις, Προμηθευτές, Αγορές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα/Μέγεθος και Barcodes.

Χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας και χαρακτηρίζεται από επαναστατικές προδιαγραφές που θα σας ενθουσιάσουν. Λειτουργεί σε οποιοδήποτε hardware, δίκτυο ή λειτουργικό σύστημα. Η μηχανογράφηση της επιχείρησής σας είναι εξασφαλισμένη σε οποιαδήποτε εξέλιξη της τεχνολογίας.