Οι ενημερώσεις είναι σημαντικές για τις ιστοσελίδες μου?

Η κύρια ανησυχία σχετικά με τις ενημερώσεις του WordPress είναι ότι μερικές φορές μπορούν να σπάσουν τον ιστότοπό σας. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως: Η ενημέρωση ενδέχεται να μην είναι συμβατή με το τρέχον θέμα ή τις προσθήκες σας. Η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να εισαγάγει ένα νέο σφάλμα. Η ενημέρωση μπορεί να […]